Blanka Bohdanová – narozeniny

 

Je mi ctí a potěšením, že Vás mohu opět pozvat na výstavu velké dámy našeho hereckého světa a uznávané malířky paní Blanky Bohdanové. 3.3. 2020 oslaví mezi přáteli a svými obrazy devadesáté narozeniny, pak se brány galerie Azeret – vždy v úterý od 16-18 hodin a v neděli od 15_17 hodin – otevřou pro všechny, kdo mají touhu, dotknout se myšlenek, duše a srdce paní Blanky.

Přeji tedy vše krásné a těším se někdy na viděnou v Azeretu, jak říká mé galerii mně vzácná žena s iniciálami B.B.

Tereza Herz Pokorná

Propojeni obrazem

Jaro bylo u nás ve znamení Kurzistů a jejich nadšení, vášně pro barvy a radosti z tvorby pro tvorbu samu, pro potěchu svoji i duší spřízněných.

Krásný zážitek měli všichni přítomní, protože – jako vždy – nechyběla hudba, poezie ani mňamky z domácí kuchyně umělců…

Obrazy ticha

Název výstavy malířky, básnířky a kunsthistoričky Jany Jebavé (*1953) má evokovat rozjímání, kontemplaci nad uměleckým dílem, které může být zároveň výkřikem z nitra autorovy duše. Autorka vystudovala na filozofických fakultách v Olomouci a v Praze, má za sebou četné kurzy a školení, včetně stáže v Jeruzalémě. Přednáší dějiny umění a estetiky, věnuje se vlastní umělecké tvorbě, poezii, dokumentárním pořadům. Její umělecká díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v Evropě i v Americe. Jana Jebavá je autorkou publikací Úvod do arteterapie a Kapitoly z dějin tance, které vydalo univerzitní nakladatelství Karolinum a knihy Pohádky z kanárčí klece. Podílela se příspěvky do odborných časopisů a revue. V současné době se intenzivně věnuje lektorské činnosti, přednáškovým cyklům a uměleckým výletům v rámci rodinné agentury JABATO.

Zrcadlení

MARTIN FRIND se opět vrací do mé galerie a já z toho mám velikou radost.  Ne jen proto, že mě jeho obrazy oslovují, ale také proto, že setkání s ním je vždy obohacením, které přináší radost z povídání, z přátelství, jež zabaleno do něhy a humoru, otevírá obzory k další cestě životem ……….
………Tereza Pokorná

 

Galerie Azeret opět ožívá obrazy Blanky Bohdanové

Svoji výstavu nazvala tato malířka a Grande Dame našeho hereckého světa – PUTOVÁNÍ.
Tahy jejího štětce vyprávějí příběhy, které má každý z nás v sobě. Barvy se dotýkají duší, jež v nich cítí své zrcadlení.
Hlavní roli hrají symboly, pojící v sobě zemi a vesmír, koloběh lidského bytí, transformaci jako neoddělitelnou část našeho života.
Paní Blanka nám podává ruku a vede nás krajinou svých myšlenek, pocitů, nálad….
Buďte vítání!

Vaše Tereza

 

 

Vzdáleně blízko

Krásný letní čas přeji vám všem a přidávám pozvání na teď již vážně poslední večer v mé galerii. Pavla má krásné  obrazy i fotografie, víno se chladí, máme i juice pro přespolní a hlavně, chceme si udělat hezkou chvilku, než se celý „svět“ rozuteče na prázdniny – každý zmizí někam za sluncem, nebo do jeho stínu.

Budu se moc těšit, pokud  budete mít chuť a zatouláte se na společnou skleničku. Tereza

VzdaleneBlizko_Pozvanka_der1

Vzdáleně blízko

Ještě naposled před časem léta a prázdnin  otevírá teď galerie Azeret  své brány a vítá akademickou malířku paní Pavlu Kroupovou a samo sebou také Vás všechny, kdo se rádi touláte tam, kde hovoří duše malířova a díváte se a posloucháte.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pavla Kroupová

Výstava: Vzdáleně blízko

Možná jste to už někdce zažili. Ten pocit jste už měli. Nevíte to jistě, je to jenom závan jakéhosi deja vu. Tohle jsem už někde viděl, možná jsem tam byl, ve snu, nebo v minulém životě…?
Není to obraz jedné krajiny, je to součet pohledů na krajinu, v různých časech a vzdálenostech, množina krajin, složenina makro a mikro pohledů. Perspektiva se mění a láme s úhlem pohledu a vzdáleností pozorovatele… přitom jsou vnímány současně… mísení a prolínání Kvantum krajin… být na více místech najednou, tam kdes byl a kam půjdeš… Krajina jako symbol pro cestu (putování) myšlenek, asociací, pocitů… a není to ani krajina, je to samotný obraz (odraz) pocitů mísících se dohromady a prolínajících se navzájem… linky a barevné skvrny vyplouvají a ztrácejí se, zůstávají jako myšlenkové dimenze zatímco žiješ jinou realitu.
Bílá plocha není barva, ale bílé místo, prostor pro sny, místo k odcházení, vědomí a
nevědomí, ztracený svět, jiná dimenze, kde se můžeš schovat i ztratit. Nalepený ornamentální papír, vložná věc „z jiného světa“ reálná protože je už vyrobená, koupená, potvrzená, všeobecně používaná kýmkoli a jakkoli. Vkládám útržek, zbytek, jako stopu reality, indicii k návratu.

Fotografie jsem původně nepořizovala za účelem nějaké veřejné prezentace, vznikaly jako moje vlastní poznatky, záznamy k inspiraci. Jako potřeba nějak zachytit tyto útvary v písku, protože jsou tak dočasné. Záznamy, svědectví. Snad ze snahy dát vědět, že tu byl někdo, kdo se díval, že si někdo všimnul (když už si ta příroda dala tu práci to vytvořit). Je to spojování náhodných útvarů s mými vlastními asociacemi, .. potkávání. Jako zachycování nějakých signálů a volání. Odpovědi na nepoložené otázky. Věštění z kávové sedliny.
Dovolit si nechat myšlenky a pocity volně plynout. Nacházení něčeho, co jste nehledali. Jako v pohádce jdi tam nevím kam, přines to, nevím co. Ne jako putování s nějakým cílem, ale mít jako mít otevřeno pro návštěvu, která by mohla možná přijít.
Obojí je tak trochu používání mnou nevytvořených věcí. Jednou poskládám věci podle svých myšlenek, podruhé myšlenky do viděných a přírodou vytvořených situací.
Asociační situace.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Mgr.ak.mal. Pavla Kroupová
žije a pracuje v Praze

Pracovní zkušenosti:
abstraktní malba, dětská ilustrace, grafická úprava knih, práce pro reklamu, interiérový design

Vzdělání
1986 – 1988  Vysoká škola výtvarných umění Bratislava, malířský ateliér
1989 – 1993   AVU Praha, malířský atelier Jiřího Sopka a ateliér kresby Jitky Svobodové
1992              stipendi Sommeracademie Salzburg, studio Adrieny Šimotové

Výstavy:
1989  Biennale of the Art Schools of Europe Antwerpen Belgium
1993  Galerie Atrium Praha
1993  YAISA, Aaisu Japan
2014  kavárna Maraton Praha
2014  WBTCB gallery Praha
2016  ArtSafari 31, Studio Bubec Praha
2016  „Žádná odpověď“, Galerie tiskárny Karmášek České Budějovice
2017  „Poškole“, Galerie kina Hvězda Uherské Hradiště

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA